Projektet går vidare
När jag besökte Petter på Flemingsbergs gård en dag i april 2001 och fick se vad han höll på med blev jag imponerad och angelägen om att  få visa detta i Borås. Samtidigt  vore det roligt om själva utställningsidén kunde fortsätta med nya deltagare från Borås.  På Konstmuseet i Kulturhuset finns sedan 1983 barnverksamheten  MINIMUS, ett litet museum och utställningsgalleri för barn i alla åldrar.  Här skulle Petters utställning ” I ett hus vid skogens slut ….” passa bra.
Inte minst satte mötet med den älskade gamla barnramsans dramatiska innehåll igång fantasin. Det skulle bli spännande att få blanda text och bild, barn och vuxna, alla åldrar och många kulturer. Borås är mångkulturellt och stadens Kulturhus har blivit en av mötesplatserna.. Att textilstaden och textilindustrin lockade arbetskraft till Borås på 1950-talet är ett känt faktumMestadels hade man finskt ursprung. Idag kommer inflyttningen från andra delar av världen. På sätt och vis liknar Borås faktiskt Petters Flemingsberg. Därför var det fullkomligt naturligt att fortsätta samtalen här. Temat för samtliga grupper var gemensamt.

  Det skulle handla om identifikation, något som både uppfattades och upplevdes olika. Att identifiera sin plats på jorden med attribut, ramsor, trådar,berättelser, leksaker eller hus kom att  bli en brokig historia. Många smittande skratt blandades med minnenas vemod.Grupperna varierade i ålder från fem år upp till vuxen ålder. De yngsta kom från Björkängsgårdens och Götagårdens dagis. I den klass, som kom från Norrby-skolan med tolv mellanstadieelever hade samtliga olika kulturell bakgrund. De båda vuxengruppern kom från studieförbunden Medborgarskolan och Vuxen-skolan. De inbjöds genom att de deltog i broderi- och sömnadskurser. Inte oväntat var det genomgående kvinnor som deltog. Textil och syslöjd har fortfarande en stark könsfixering ! En av grupperna bestod av enbart invandrarkvinnor medan de i den andra hade Sverige som ursprungsland. Borås Konstmuseum blev under några veckor en blandning av rörlig mediaverkstad och ett gränslöst internationellt centrum.
Kristina Mellström Utställningsansvarig Galleri MINIMUS
Sabereh Rigi, Alice Poon, Petter Hellsing och Anni Askar
Borås february 2002