Fältanteckningar

Alingsås lasarett 2018

Fältanteckningar är en länk mellan Alingsås historia och vår samtid. I stadens vinklar och vrår lagras tidens olika skikt och bildar nya helheter. Som en mjuk linje rör sig säveån genom staden, den förenar och delar. Kring dess livgivande kraft har staden under fyra hundra år byggt sina mönster i landskapet. Jag har länge intresserat mig för den urbana stadens inneboende dynamik och hur den som ett kollektivt väsen är i ständig förvandling. Lager på lager, lapp på lapp brer den ut sig som ett täcke över landskapet. Från gamla tiders odlingar, till den moderna stadens kommunikationsleder. Allt för att kunna möta förändringen i livsvillkoren och människornas skiftande behov.

I mötet med det textila verket "Fältanteckningar" vill jag att man skall uppleva kraften i stadens växande, olika tidsåldrar samverkar och bildar nya former och mönster. Verket pendlar mellan det stora perspektivet och det intimt nära. I de större ytorna möter man Jacquardvävda bilder baserade på koppartryck från Alingsås industriella historia. Historiska fotografier och egna fotografiska undersökningar av Alingsås arkitektur blir också en del av väven. Går man sen nära, ser man mönstrade detaljer i tyger upp inspirerad av klassiska mönster. Tuskaft och Kypert, Droppdräll och Rosengång.