Arboretum
Danderyds Sjukhus 2017

I Arboretum utgår jag i från trädens helande kraft. Vårdträdet, läketrädet sträcker sina grenar genom tider vi inte själva kan nå. På toppen av Sonfjället i Härjedalen står ett av världens äldsta träd det är en spinkig och medfaren gran. 9500 år har den stått där, redan när inlandsisen drog sig tillbaka. I trädens stammar och grenverk kan vi läsa dess historia. Tjurveden som rättar upp ett kroknat träd mot ljuset, svallveden som kapslar in en tidigare skada, på samma sätt sätter också livet spår i våra egna kroppar. I Arboretums intarsiaarbete möter vi trä som har sågats eller svarvats till millimeter tunna skikt. Natur möter kultur och den mänsklig ordnings geometriska former möter trädets egen vindlande berättelse. Förundringen över att vara människa där trädets berättelse kan ge oss förankringen till något som är mycket större än oss själva.

 
Mahongnypyramid, Lönn, Masurbjörk, Alm, Ek, Teak, Mahogny, Svart Bolivar.
              Askrot, Lönn, Masurbjörk, Alm, Ek, Teak, Mahogny.
 
 
 
                                                                                                              Gullregn. Syrén. Rosenhagtorn. Plommon. Askrot, Lönn, Masurbjörk, Alm, Ek, Teak, Mahogny.
   
 
  Gullregn. Syrén. Rosenhagtorn. Plommon.