Bygga världar
Margon Lindberg     Petter Hellsing
Dalslands Museum 2006

I projektet ”bygga världar” bjuder vi in till ett undersökande av gränserna för det naturliga.
Möter landskapet omkring oss som ständigt formas och omformas, en gemenskapens konstruktion, ett kulturlandskap under mänsklig påverkan.
Vi vill undersöka och ifrågasätta naturen som en symbol för vårt sanna väsen, och drömmen om det naturliga som ger oss svaren och leder
oss fram genom inre och yttre landskap. Under våren bjuder vi in elever att i samspel med museet omgivningar bygga världar,
med personliga tankar och erfarenheter skapa sina egna kulturlandskap. I den naturlighet vi tillsammans konstruerar,
vill vi ge utrymme för ett privat poetiskt tänkande en medveten närvaro i en värld fylld av mer eller mindre synliga strömmar.