handen andas med världen


12 november – 15 januari 2023
Ebelingmuseet
 

www.ebelingmuseet


Lukten av snö. En solvarm husvägg. Kluckande vatten under en brygga. Det fanns en tid där världen var närvarande och självklar. I dag är det något som inte längre stämmer, en konflikt mellan människan och en värld som inte längre är passiv. Havet ger inte längre, skogen tystnar och atmosfären är mättad av oxider.
Det som vi förut kunde göra utan att närmre tänka efter är inte längre möjligt.

Utställningen handen andas med världen, är ett försök att komma tillbaka till en relation med världen som bygger på ömsesidighet och respekt. Hantverket är för mig en väg att återskapa det som har gått förlorat mellan människan och världen.
I hantverket finns en erfarenhet att förhålla sig till ett material, vi tvingas lyssna på krafter utanför oss själva. Handlingen kräver en ömsesidighet och vidgar gränserna för att vara människa.

 

Att förstå världen via händerna är sedan urminnes tider, en del av att vara människa och kanske är det så att kreativa händer är grunden för vår kultur.
Att aktivera händerna är att aktivera hjärnan, våra händer bygger en relation till världen.

I utställningen vill jag bjuda in till ett deltagande som utgår från den kollektiva kunskap som är hantverkets grund. Det blir ett rum att kliva in i som kommer att leva och förändras under utställningsperioden. Ull och trä är basen och det kommer att finnas möjlighet att prova på att karda, spinna, väva, snida och tälja.

I handen andas med världen vill jag knyta kontakter till de lokala nätverk som finns runt materialen så som fårbönder, vävstugor och besökare med nyfikenhet på materialen.