Occupé / Libre


oktober 2023
Sankt Hansgatan 21 Visby
Deltagande konstnärer och musiker: Karin Lundgren-Tallinger, Petter Hellsing, Judith Dekker, Lies-Marie Hoffmann,
Madeleine Jacobsson, VARP: Polina Pohozha, Nata Popova, Richard Hellgren


 

Occupé Libré är en grupp konstnärer som ockuperar en av utkörsportarna för samtidskonsten på Gotland - det lokala konstmuseet. Det är en tidsbestämd ockupation där tiden för ockupationen avhandlats i ett kontrakt mellan konstnärerna och Gotlands Museum om upplåtandet av lokalen. 
Varför konstmuseet blir ockuperat av konstnärerna istället för institutionens egen utställningsverksamhet finns säkert att ta del av i en hel rörig byråkratisk soppa någonstans. 

Konstnärerna är intresserade av kryphålet, detta magiska kryphål som designats en tid efter att institutionen flyttat sin verksamhet, i det att oavsett vem du är kan du hyra in dig i konstmuseets lokaler. 
Vilket är det vi har gjort och just nu diskuterar vi vad byggnaden kan göra för oss. Och vad vi kan göra med den. Occupé Libré har en spektakulär ansamling av konstnärer, musiker och författare som vill ge uttryck för mänsklighetens existentiella villkor. 

 

Genom att successivt förvandla varje enskilt rum till vår fördel ber vi en gemensam bön till byggnadens innersta väsen för att bevara, skydda och förlåta oss på vår väg mot (?).

Samtalet om konsten fungerar i bilden av ett hem. Genom att transformera entrén om till ett hem i vilket Occupé Libré har placerat hänget - den sociala gemenskapen.  Där samtalet om konsten i kan föras i alla delar av hemmet samtidigt. I köket, matrummet, vardagsrummet, hallen och på toaletten. 
I verkligheten saknar toaletten på konstmuseet en dusch så för att säkra bilden av hemmet, där tvagning och rening av kroppen genomförs dagligen, 
har occupé libré tillfogat en balja som det går att bada och tvätta sig i. Sovrummet är kanske den viktigaste delen av hemmet där vi vilar och sover. 
Drömmer våra drömmar. Därför kan det uppstå en säng lite var som helst i byggnaden och någon som sover i den.

 

En annan del av occupé libré är att visa på hur en kollektiv verkstad kan se ut när det finns en tillgänglig lokal för konstnärerna att arbeta i med sina idéer. 
Därför ska ockupationen betraktas som interdimensionell där vi ser flera konstnärer i olika hantverksbaserade yrken som möter varandra i individuella och gemensamma projekt på flera kunskapsnivåer. 

I en kollektiv verkstad kan konstnärerna träffas tillsammans och hjälpa varandra. De kan organisera sig själva och skapa en sammanhållning vilket ger fler arbetstillfällen där de bland annat kan turas om att arbeta i verkstäderna 
för att se till att säkerheten är på topp och mellan varven tipsa om stipendier, ateljéer, residents och regionala/internationella uppdrag.

Text: Madeleine Jacobsson